Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen  een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.  

 

De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod.  Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve|IT activiteiten aan. Deze sportieve en onderzoekende activiteiten passen binnen onze visie van betekenisvol spelen en leren. 

De voor- en nachoolse opvang sluit in schoolweken aan op de schooltijden. Voor schooltijd worden de kinderen opgevangen door een pedagogisch medewerker en op tijd naar school gebracht en na schooltijd worden de kinderen in de klas opgehaald door de pedagogisch medewerker. Bij een vroege start (07.00 uur) is het ontbijt inbegrepen.


Studiedagen of vrijdagen voor vakanties zijn gratis als deze op de vaste opvangdag vallen. Bij zowel het flexibele als het standaard pakket kunnen er extra dagen en ruildagen worden aangevraagd. Extra dagen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dagen in het verleden kunnen niet meer als ruildag worden ingezet. De termijn waarbinnen geruild kan worden is 14 dagen.

Contact met uw als ouder:

In eerste instantie heeft u als ouder contact met onze centrale organisatie omtrent algemene informatie en de plaatsingsmogelijkheden. Veel kinderen stromen vanuit de dagopvang, siem en peuterspeelgroep door naar de buitenschoolse opvang. Indien u daar geen gebruik van heeft gemaakt begint dan voor u en uw kind de echte opvang. Een paar weken van tevoren heeft u samen met uw kind een kennismakingsgesprek waarin u informatie over de locatie en de groep krijgt en kennismaakt met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind op de groep. Tevens kunt u met een ouderapp, naast het directe contact opnemen met de groep, ook eenvoudig dagen aanvragen, ruilen en annuleren of facturen inzien.
© SOL Ambacht 2018