Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

Op SOL Admiraal worden verschillende vormen van opvang aangeboden, waarbij de focus voor de kinderen ligt op plezier. Wij zijn van mening dat een kind zich maximaal ontwikkelt als het plezier heeft. We zijn een kleurrijk en toegankelijk ontmoetingspunt waar kinderen spelen en leren. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige kindvriendelijke omgeving waarin zij de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen stimuleren. U zult merken dat wij ook bij de kinderopvang dezelfde kernwaarden onderschrijven als bij het onderwijs. Principes zoals verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit en differentiatie maken dat we ook binnen de kinderopvang een duidelijke structuur bieden in de groepen en duidelijk zijn in wat wij van de kinderen verwachten.  Naast individuele aandacht voor de kinderen kijken we hoe kinderen functioneren binnen de groep. De pedagogisch medewerkers houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

 

U kunt onder de kopjes opvangsoorten meer informatie vinden.

 

Ouderportaal

Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind. Via een ouderapp kunt u eenvoudig opvang dagen aanvragen, ruilen, annuleren en facturen inzien.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer